حس جالبیه که با وجود این همه مشکل و مسئله و آینده ی مبهم اما قلبم سرشار از امیده و آماده ی دست و پنجه نرم کردن با چالش های پیش رو ان شا الله...