«روایت مردم» مستندی ۱۷ دقیقه ای است که در آن حسین یکتا درد و دل مردم را روایت می کند.

وقایع خرداد و تیر ۹۷

برای مشاهده کلیک کنید.

Related image