به نظرتون اگه مسئولین هی فرت و فرت سخنرانی نکنن، چه مشکلی پیش میاد؟

به عبارت دیگه، سخنرانی فرت و فرت مسئولین کدوم مشکلو حل میکنه؟

به نظرتون خودشون از این همه حرف زدن خسته نمیشن؟

با این همه سخنرانی چقدر وقت می کنن به وظایفشون برسن؟ نظارت کنن، مدیریت کنن، بررسی و تحلیل کنن!!