تا حالا فکر کردید برای این همه جمعیت نیازمند کار، چطور باید شغل ایجاد کرد؟

وقتی که ورود و رشد تکنولوژی، فرصت های شغلی رو حذف می کنه؟

خیلی وقته برام سواله، اما از دیروز شدیدتر شده!!

امروز در همین زمینه جست و جوهایی کردم و یه چیزایی کلی پیدا کردم.( بازم میگم کلی).

شما تا به حال بهش فکر کردید؟ به نتیجه ای رسیدید؟