چند ساعت قبل از چگونه یک شغل خلق می شود و راه کار رفع بیکاری نوشتم .

پیشنهاد می کنم کلیپ اشتغال زایی دیرین دیرین را (زاییدن اشتغال!!!) را از دست ندهید.

مشاهده کلیپ اشتغال زایی دیرین دیرین