سابقا گپ و گفتی در پی حادثه غیر اخلاقی در یکی از مدارس تهران(۱) داشتیم و اما سوالاتی برای خروج از انفعال، مصرف کننده بودن صرف و به کار گرفتن ظرفیت ذهن:

-تربیت معلم
چگونه باید معلم و مربی شاخص را تربیت کنیم؟
برای این موضوع چه طرح و مدل و ساختاری داریم یا باید داشته باشیم؟.
کدام نهاد و سازمان، مسئول پی گیری و دنبال کردن بحث تربیت معلم است؟
آیا دانش گاه فرهنگیان، توانایی های لازم برای این امر را دارد یا در ساختار آن چنین امکانی پیش بینی شده است؟

- خانواده
چه آموزش هایی در این رابطه باید در خانواده داده شود؟
این آموزش ها از چه سنی و به چه صورت باید داده شود؟

-مدرسه
مدرسه کدام بخش از آموزش های مرتبط را بر عهده دارد؟
کتاب های درسی و آموزشی چه آموزش هایی را باید در خود ببینند؟

همه باید به این مسائل فکر کنند، چرا که شاید برای شما هم اتفاق بیفتد!!
اگر پاسخی به هر کدام از سوالات دارید، مشتاقانه منتظر مطالعه دیدگاه شما هستیم...