حکمت ۳۸۶ نهج البلاغه از امیر مومنان علی علیه السلام:

جوینده‌ی چیزی، یا به آن یا به برخی از آن، خواهد رسید.

یعنی استقامت و پایداری در راه رسیدن به هدف، لازم است و خود به خود یا به راحتی، چیزی به دست نمی آید.