مولا علی علیه السلام در حکمت ۲۱ نهج البلاغه:

ترس با ناامیدی و شرم با محرومیت همراه است و فرصت ها چون ابر می گذرند، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

ترس موجب ناامیدی است و شرم موجب محروم شدن...
ریشه ناامیدی، ترس است و شرم عامل محرومیت