علی علیزاده در ایستاگرام خود نوشت:

در شرایطی که زورگویان آمریکایی دوباره اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند و هزاران کارخانه نیمه تعطیل شده و هزاران کارگر ماهها بدون حقوق و گرسنه مانده‌اند، آقایان نزدیک به پنج هزار خودروی لوکس وارد کردند تا نزدیک به پنج هزار فاسد و غارتگر اقتصادی و آقازاده‌هایشان جای زندان رفتن در خیابانهای شمال شهر دور بزنند و خودنمایی کنند. دیروز ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای توجیه این فاجعه گفته واردات با آگاهی مسئولان انجام نشده بلکه عده‌ای سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت را هک کرده و پنج هزار ماشین را ثبت نام و وارد کرده‌اند. آقای سراج و امثال ایشان مردم را ابله فرض کرده‌اند. ولی مردم میدانند آنچه براستی هک شده، سایت فلان وزارتخانه نیست. بلکه خود انقلاب اسلامی است که توسط غارتگران وبوروکراتهای توجیه گرشان هک شده. انقلابی عدالتخواه که کاخهای پهلوی و اطرافیانشان را مصادره کرد و به مستضعفان داد و فقر و بیسوادی و مرگ زودهنگام کودکان را در روستاها و مناطق محروم در همان دهه شصت با بودجه اندک ریشه کن کرد و نگذاشت در بدترین روزهای سالهای جنگ یک نفر از گرسنگی در این کشور بمیرد و کوخ نشینان را در صدر نشاند و ارباب حکومت کرد تا احساس کرامت کنند نه حقارت. انقلابی که هرگز فکر نمیکرد در کمتر از چهل سال چند ده هزار فامیل جای «هزارفامیل پهلوی» را بگیرند و تمام منابع ایران را به تصاحب خود دراورند. حرف ساده است. اگر قرار به مقاومت دوباره مقابل سلطه جهانی و قلدری آمریکا و سعودی و اسراییل است، همه باید یکسان هزینه این مقاومت را بدهیم. نه اینکه فقیران و‌کارگران و معلمان و پرستاران و‌کارفروشان با کوچک شدن سفره شان هزینه بدهند و مدافعان حرم با جان و جوانی و بدنهایشان هزینه بدهند و عده‌ای دیگر این هزینه ها را با جیبهایشان واریز کنند و سفره شان را هرروز رنگین تر کنند. حرف ساده است. مقاومت در عرصه جهانی بدون عدالت در داخل ممکن نیست.

نقل این قول، به معنای تائید کامل آن نیست، و تلاشی است برای حرکت به سمت اصلاح، ان شا الله