حسین یکتا: «#شهدا نیامده بودند که بمانند، به دنبال منصب نبودند، آمده بودند مسئله حل کنند نه این که در مسئله حل شوند.» امروز ما مسئله زیاد داریم، کسانی که اهل حل مسئله هستند بسم الله...