بعد از چند سال مشاهده و مطالعه و تفکر مستمر و بدور از شعار ها و هیاهوی بوق های تبلیغاتی، کم کم با مشخص شدن بسیاری از تکه های پازل، وارد فاز طراحی الگوی عملی و عملیاتی برای مقابله با چالش های اساسی میشم...

از اون جا که ممکنه مبهم باشه این نوشته ها، صرفا می تونم بگم مربوط هست به آن دغدغه و دردی که از شما تک تک دوستان خواهش داشتم که به مسائل به عنوان مسئله و مشکل زندگی شخصی تون، فکر کنید و بی تفاوت نباشید.

حل مسئله و مسائل جامعه با منتظر نشستن و دست روی دست گذاشتن به امید هر چیزی غیر خودتان، بی نتیجه است. حتی به امید مسئولان که شاید تنها عنوانی که نمی توان روی آن ها گذاشت، همین عنوان «مسئول» است.

شما هم علیه مسائل و مشکلات با فکر به پا خیزید و تلاش کنید گامی برای بهبود زندگی خودتون و اطرافیان و جامعه و بشریت بردارید. کم ترین سودش برای شخص شماست...