خلاصه کلام دکتر روحانی در پاسخ به سوالات نمایندگان:

آمار های دولت نشان می دهد همه چیز گل و بلبل است و همه ی گزارش ها که موید این موضوع هست، در اختیار من است. اگر مشکلی وجود دارد از خود مردم است و دولت هیچ عیب و نقصی ندارد...

پ.ن: حرفی برای گفتن ندارم،‌جز یک نفس عمیق، یک آه عمیق....