امروز ۱۳ آبان بود، دور دوم تحریم ها و روز تسخیر سفارت ( جاسوس خانه) امریکا.

خلاصه بگویم و صریح، در دنیایی که اصل بر زور و قدرت است، تا زمانی که قدرت مند نباشی. باید تو سری بخوری.
آمریکا یک اسم است به جای امریکا، گوگوریو! رو بزارید فرقی نداره، اصل پا بر جاست یا قوی شو یا بمیر.

این واقعیت دنیای امروز و گذشته و آینده ی ماست، ما هم دو راه بیشتر پیش رو نداریم یا بایستیم و خود را به هر زحمت قوی کنیم که لااقل کسی حقمان را نخورد یا وا بدهیم و بشویم مستعمره ی یک قدرت دیگر، چه آمریکا چه...

امل حسین دختر ۷ ساله ای که در اثر سو تغذیه در یمن فوت کرد و هزاران نفر مثل او در یمن، عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان، همه نمونه های عینی پیش روی ما هستند.

راه بقا در حیات وحش انسانی، قوی بودن است.